komornik sądowy Janusz Kruk

Rewir komorniczy jest to obszar, w którym Komornik Sądowy może wszczynać i przeprowadzać czynności komornicze. Wykonywanie czynności przez komornika na terenie swojego rewiru, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, regulowane jest przepisami zawartymi w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące rewiru komorniczego Komornika Sądowego - Janusza Kruka.

Janusz Kruk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łodzi

Właściwość terytorialna rewiru (spis ulic):
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż

Kancelaria obejmuje swoim działaniem zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.